Официални становища

 

ОФИЦИАЛНИ СТАНОВИЩА

НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ


четвъртък, 03 август 2023 г.


Обществени консултации по проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия (ППЗФИ)

ОТВОРЕНО ПИСМО, В продължение на отвореното ни писмо от 28.06.2021г. до политическите партии по време на предизборните кампании през 2021г. и отвореното ни писмо от 24.11.2021г. до Правителството на четворната коалиция, избрано от 47-то Народно събрание на Република България.

 


2022 г.


понеделник, 31 януари 2022 г.


Информация 2 до членовете на СБФД

Информация до членовете на СБФД

Писмо до Комисия по култура относно проведено заседание на комисията на 27.02.2022 г.


вторник, 25 януари 2022 г.

Писмо до МС, МФ и МК относно финансиране на българското филмово изкуство съгласно средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.

 


петък, 21 януари 2022 г.

Писмо до МК и ИА НФЦ относно проведена конкурсна сесия от ИА НФЦ

 


2021 г.


събота, 30 октомври 2021 г.

Информация до членовете на СБФД

 


понеделник, 25 октомври 2021 г.

Писмо до Президента, МС, МФ и МК относно процедура по приемане на ПМС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на ИА НФЦ

 


петък, 10 септември 2021 г.

Писмо до МК относно приключване на процедурата по нотификация на схемите за държавна помощ по ЗФИ и обезпечение на бюджета на ИА НФЦ

 


петък, 10 септември 2021 г.

Информация до членовете на СБФД

 


четвъртък, 2 септември 2021 г.

Информация до членовете на СБФД

 


вторник, 17 август 2021 г.

Писмо до МК за ускоряване процедурата по нотификация

 


събота, 24 юли 2021 г.

Информация до членовете на СБФД

 


петък, 18 юни 2021 г.

Информация до членовете на СБФД

 


вторник, 15 юни 2021 г.

Отворено писмо от българската филмова общност относно липсата на нотификация

 


вторник, 15 юни 2021 г.

Информация до членовете на СБФД

 


понеделник, 07 юни 2021 г.

Писмо до Президента, МС, МФ и МК относно процедура по приемане на ПМС за ЗИД на ППЗФИ в изпълнение на &40, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗФИ

 


понеделник, 07 юни 2021 г.

Информация до членовете на СБФД

 


сряда, 26 май 2021 г.

Становище на СБФД относно обществени консултации по Проект на ПМС за ЗИД на ППЗФИ

 


сряда, 26 май 2021 г.

Информация до членовете на СБФД

 


четвъртък, 18 февруари 2021 г.

Информация до членовете на СБФД

 


понеделник, 25 януари 2021 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: предложения за промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (ЗИДЗФИ) преди приемането му на второ гласуване от НС


петък, 18 декември 2020 г.

Становище-позиция на българската филмова общност относно ЗИД на ЗФИ преди приемането му на второ гласуване от НС


четвъртък, 03 септември 2020 г.

Становище на СБФД по Проекта на ЗИД на ЗФИ


петък, 22 май 2020 г.

Отворено писмо от Съюза на българските филмови дейци, подкрепено от сдруженията в областта на филмовата индустрия, подписали писмото


вторник, 31 март 2020 г.

Отворено писмо от творческите съюзи.


понеделник, 30 март 2020 г.

Обръщение на СБФД до Министъра на културата.

75.godini.spisanie.kino