Ръководни органи

УСТАВ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ

 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

НА СЪЮЗА НАН БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ,

избрани на редовно отчетно-изборно събрание, проведено на 26 ноември 2022 г.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

МИЛКО ЛАЗАРОВ (кинорежисьор) - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Михаил Мелтев (кинорежисьор) - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Анастас Джидров (кинорежисьор)

Весела Данчева-Богданова (кинорежисьор, аниматор)

Владимир Лекарски (художник-сценограф)

Геновева Димитрова (кинокритик)

Деян Статулов (кинокритик)

Иван Павлов (кинорежисьор)

Илиян Джевелеков (кинорежисьор)

Маргаритка Стефанова (филмов експерт)

Мариана Вълканова (звукорежисьор)

Петър Вълчанов (кинорежисьор)

Правда Кирова (драматург)

Светослав Драганов (кинорежисьор)

Стефан Командарев (кинорежисьор)

 

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СБФД

 


Венелин Грамадски (кинорежисьор) - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Албена Пунева (кинорежисьор) – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Бохос Топакбашиян (режисьор по филмов  монтаж)

Мария Траянова (кинорежисьор)

Татяна Пандурска (кинорежисьор)

Борислав Борисов (художник-сценограф)

Христо Ковачев (кинооператор)

 

РЕШЕНИЯ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА СБФД

 


АДМИНИСТРАЦИЯ

Рени Златановасътрудник-секретар  (+359 2) 946 10 69;

Васил Мареков - стопанска дейност;

 Галина Павлидис - счетоводство и каса (+359 2) 946 10 61;

 

75.godini.spisanie.kino