Ръководни органи

УСТАВ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ

 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

НА

СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СБФД,

избран на редовно Общо отчетно-изборно събрание, проведено на 29 октомври 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБФД - МИЛКО ЛАЗАРОВ, кинорежисьор

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СБФД – Михаил Мелтев – кинорежисьор

Боряна Пунчева – кинорежисьор

Васил Банов актьор

Георги Чолаков – продуцент

Геновева Димитрова - кинокритик, 

Иван Ничев - кинорежисьор, 

Иван Павлов – кинорежисьор, 

Илия Костов - кинодраматург,

Коста Биков – кинорежисьор,

Костадин Бонев кинорежисьор,

Панайот Панайотов – кинорежисьор,

Правда Кирова кинодраматург,

Румяна Петкова – кинорежисьор,

 Филип Трифонов - актьор

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СБФД

 


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА СБФД

ПРЕДСЕДАТЕЛ - Александър Донев, кинокритик

Албена Пунева - кинорежисьор

Анна Петкова - кинорежисьор

Борис Нешев художник,

Мариана Вълканова - звукорежисьор,

Христо Ковачев, оператор

Ярослав Ячев кинооператор, секретар

РЕШЕНИЯ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА СБФД

 


АДМИНИСТРАЦИЯ

Рени Златановасътрудник-секретар  (+359 2) 946 10 69;

Васил Мареков - стопанска дейност; (+359 2) 946 10 67

Гергана Дончева - връзки с обществеността, уеб сайт, Филмова академия; (+359 2) 946 10 67

 Галина Павлидис - счетоводство и каса (+359 2) 946 10 61;