ЗНАМЕНИТИ ЦИТАТИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРАВОТО


БЕРТРАН ДЕ ЖУВЕНЕЛ

(1903 - 1987)

Изтъкнат френски философ, футурист, писател

"Едно общество от овце с времето задължително ще създаде правителство от вълци."


МАРК ТУЛИЙ ЦИЦЕРОН

(106 - 43 преди Христа)

Прочут римски оратор и държавник

"Да живееш значи да мислиш"

 


АРИСТОТЕЛ

(384 – 322 преди Христа)

Древногръцки философ 

"Човекът е обществено животно"

 

"Законът е ред, а добрият закон е добър ред"

 

"Както човекът в своето съвършенство е най-благородното от всички животни,

така той, отделен от закона и правото, е най-лошото"

 

"Образованият човек се отличава от необразования, както живият от мъртвия"

"Да бъдеш добър човек и да бъдеш добър гражданин не винаги е едно и също нещо"

"Само онази държава е стабилна, в която всички хора са равни пред закона."


ХУГО ДЕ ГРООТ ГРОЦИЙ

(1583 – 1654)

Холандски философ и юрист

"Свободата е властта, която ние имаме над самите себе си."

"Човек не може да управлява една нация, ако не може да управлява един град;

той не може да управлява един град, ако не може да управлява семейството си;

той не може да управлява семейството си, ако не може да управлява себе си;

и той не може да управлява себе си, ако неговите чувства не се подчиняват на разума."


МАРГАРЕТ ТАЧЪР

(1925 - )

Премиер-министър на Великобритания, 1979 – 1990

"Европа е създадена от историята. Америка е създадена от философията."


ДЖОН АДАМС

(1735 – 1826)

Един от "бащите-основатели" и втори президент на САЩ, 1797 - 1801

"Не добро правителство, а републиканско…

самата дефиниция на "република" е "върховенство на законите, а не на хората."


Бенекдикт (Барух) Спиноза

(1632 – 1677)

Холандски философ

"Свободата е абсолютно необходима за прогреса…"

"Най-тираничните правителства са тези, които криминализират убежденията,

защото всеки има неотменно право на свое мислене."


ДЖЕЙМС МОНРО

(1758 - 1831)

Пети Президент на САЩ, 1817 - 1825

"Само когато хората затънат в невежество и корумпираност, когато дегенерират до население, те стават неспособни да упражняват своя суверенитет. Тогава узурпирането е лесно постижима цел и узурпатор бързо се намира. Така хората се превръщат в желан инструмент

за собственото си унижение и падение."


ЕЙБРАХАМ ЛИНКЪЛН

(1809 – 1865)

16-ти Президент на САЩ, 1861-1865

"Демокрацията е управление на народа, от народа, за народа."


ТЕОДОР РУЗВЕЛТ

(1858 - 1919)

26-ти президент на САЩ, 1901 - 1909

"Нито един човек, който е корумпиран, нито един човек, който прощава корумпираноста на другите,

не изпълнява дълга си към своето общество."

"Ние не можем да се различаваме по въпроса за честността, ако очакваме нашата република да просъществува завинаги. Честността е не толкова въпрос на похвала, колкото на абсолютно предварително условие за ефективно служене на хората. Ако човек не е честен, ние нямаме право да го държим в обществения живот, даже да е с блестящи възможности, които в случая са без значение."


УЙЛЯМ ГЛАДСТОН

(1809 – 1898)

Премиер на Великобритания, 1868 – 1874, 1880 – 1885, 1886, 1892 – 1894

"Както Британската конституция е най-сложният организъм, произлязъл от утробата и дългата бременност на прогресивната история, така и Американската конституция, по моя преценка, е

най-прекрасното творение, създадено, когато му е дошло времето, от ума и за целите на човека."


ИМАНУЕЛ КАНТ

(1724 - 1804)

Немски философ

"Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона."


КЪРТИС БОК

(1897 – 1962)

Американски съдия, Пенсилвания

"В цялата история на правото и реда най-голямата крачка е направена от първобитния човек, когато… племето е седнало в кръг и е позволило само на един човек да говори в даден момент.

Обвиненият, когото разстрелват, няма никакви права. "


ХЕНРИ-ФРЕДЕРИК АМИЕЛ

(1821 – 1881)

Швейцарски поет и философ

"Свобода, равенство – лоши принципи! Единственият верен принцип за човечеството е справедливост, като за слабия човек справедливостта е закрила и доброта."


УЙЛЯМ Е. БОУРАХ

(1865 - 1940)

Американски сенатор

"Без свободна преса, без свобода на словото, всички външни форми и структури на свободни институции са имитация, претенция – истинска подигравка. Ако пресата не е свободна; ако словото не е независимо и не е неограничено; ако мисленето е блокирано и направено импотентно чрез всяване на страх, няма никакво значение каква е формата на управление, където живеете, защото вие сте поданик, а не гражданин."


ЖОРЖ БЕРНАНО

(1888 - 1949)

Френски писател и есеист

"Първият симптом за поквара в едно все още живо общество е, че целта оправдава средствата."

 


ДЕЙВИД БРИН

(1950 - )

Американски учен, публицист и прочут писател

"Казват, че властта корумпира, но в действителност по-вярно е да се каже, че властта привлича подкупните. Умните хора обикновено се насочват към други неща, не към властта."

75.godini.spisanie.kino