Документи СБФД

СБФД
ДОКЛАД НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СБФД ЗА ПЕРИОДА: ноември 2022 - ноември 2023 г.
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС ПРЕЗ ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2022 – ОКТОМВРИ 2023г.
УСТАВ НА СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ
Правилник за дейността на УС на СБФД
Регламент на национален фестивал на българското кино - награди на СБФД "Васил Гендов"
Протокол на Комисията по провеждане на избора, избрана на Общо отчетно-изборно събрание, състояло се на 26.11.2022г.
Протокол на Комисията по избора от Общо отчетно-изборно събрание на СБФД - 29.10.2019 г.
Доклад на председателя на СБФД на Общо отчетно събрание на Съюза от 11.12.2021 г.
Правилник на гилдия Драматурзи
Правилник на гилдия Анимация
Правилник на гилдия Художници
Правилник на гилдия Оператори
Правилник на гилдия Монтаж
Правилник на гилдия Критика 2018
Правилник на гилдия Режисьори на СБФД
Правилник на гилдия ЗВУКОРЕЖИСЬОРИ И КОМПОЗИТОРИ на СБФД
Заявление за членство в СБФД
CV EU format – English version
CV EU format – Bulgarian version
Примерни инвидуални договори
Минимални възнаграждения
ПРОГРАМА за развитие на киноизкуството в България
Закон за филмовата индустрия
Рамков договор с ИА НФЦ

75.godini.spisanie.kino